Kas ir Numeroloģija?

Numeroloģija kā zinātne ir ļoti veca, tā ir balstīta uz precīziem aprēķiniem un skaitļu koda atšifrējumu un ciparu iedarbību uz indivīdu. Daudzās pasaules valstīs numeroloģija tiek pielietota tādās nozarēs kā kriminālistika, psihiatrija un personālatlase.
Tā ir zinātne,kurai pamatā ir arī dažadas likumsakarības. Ļoti nepareizi ir numeroloģiju piedēvēt okultajām zinātnēm.
Tā ir viena no pasaulē vecākajām zinātnēm un ja mēs noliedzam numeroloģiju, tad noliedzam arī Pitagoru, kurš ir matemātikas un numeroloģijas pamatlicējs. Numeroloģija var palīdzēt cilvēkam atklāt sevi, paskatīties uz sevi no cita skatu punkta, iemāca pacelt cilvēkam savu pašnovērtējumu, iepazīt vairāk savus tuvākos, bērnus, draugus un kolēģus. Mākot interpretēt savu numeroloģisko kodu varam izvairīties no kļūdām, zināt kā rīkoties sarežģītā situācijā, pieņemt pareizos lēmumus, katrā gadījumā krietni atvieglot dzīvi sev un saviem tuvākajiem, apzināt savus talantus, atmodināt sevī gribasspēku, mainīt savu likteni, īstenot savus plānus, pasargāt sevi no būtiskām kļūdām. Dažam labam numeroloģija palīdz paskatīties uz sevi ar citām acīm un atklāt sevī to, par ko nav bijis pat nojausmas.
Numerologs ir cilvēks, kura mērķis ir palīdzēt cilvēkam saprast un analizēt šo skaitļu kodu.

Pitagors savā laikā ir teicis, ka skaitļi pārvalda pasauli. Viņa numeroloģiskie pētījumi galvenokārt balstās uz to, ka skaitļi glabā visuma noslēpumu. Platons, kurš bijis Pitagora teoriju uzticīgs piekritējs ir paudis viedokli, ka matemātiskais kods ir neatņemama pasaules radīšanas sastāvdaļa. Katra cilvēka dvēsele ir saistīta ar savu numeroloģisko kodu. Skaitļu attiecības un interpretācija nes sevī līdzi labo, prieku, veiksmi, izdošanos, kā arī ciešanas, bēdas, neveiksmes u.c. Cilvēks kurš ir apjautis sava skaitļu koda priekšrocības var kļūt par sava likteņa pavēlnieku. Uz mūsu likteni iedarbojas vārda, uzvārda, dzimšanas gada, mēneša, datuma, adreses, telefona nr, dokumentu un citu lietu skaitļu vibrācijas.
Pitagora skaitļu sistēma palīdz cilvēkam novērtēt savus personīgos sasniegumus, ieraudzīt savus trūkumus, noteikt dzīves mērķi un ceļu tā sasniegšanai. Kā arī no jauna palīdz ieraudzīt un novērtēt savus tuvākos, draugus, radus, kolēģus un apkārtējos cilvēkus.